Київ: _+38_ (044)_ 200_-93_-39_    forinfo@de-novo.biz

Страхова компанія АХА

Успішність бізнесу нашої страхової компанії безпосередньо залежить від якості роботи ІТ-інфраструктури. Ще кілька років тому впровадження систем, що забезпечують доступність і безперервність ІТ-сервісів, вимагало значних капіталовкладень, а інфраструктура ставала громіздкою і незграбною. Хмарні технології дозволяють вирішити цю задачу без значних витрат.

Коментарі відключено.