Київ: _+38_ (044)_ 200_-93_-39_    forinfo@de-novo.biz

Керовані сервіси

Що ж таке керовані сервіси? З самої загальної точки зору, керовані сервіси є видом підряду, або на професійному сленгу – аутсорсингу, на проактивне управління ІТ-активами або об’єктом замовника, здійснюване провайдером керованих сервісів (MSP) на регулярній основі зі щомісячною (або залежно від умов договору) оплатою за сервіс. На відміну від реактивних ІТ-сервісів, MSP доставляє сервіси в проактивному режимі.

Основною перевагою, що надається провайдером замовнику, є незалежний моніторинг та професійна підтримка, які спеціально розроблені для запобігання несподіваній відмові в доступності системи. Це збільшує час безвідмовної роботи системи, що, в кінцевому рахунку, підвищує продуктивність праці співробітників і, отже, прибутковість компанії. До переваг MSP слід також віднести передбачуваність витрат і ефективне використання технічних фахівців, які, як очікується, або допоможуть запобігти виникненню проблем, або виявлять їх на ранній стадії. MSP вважають за краще не покладатися на замовника, просто повідомивши йому про надзвичайну ситуацію. Коли у клієнта виникає проблема, провайдер сервісів може розв’язати цю проблему за рахунок частини щомісячної абонентської плати.

Наведемо деякі загальні характеристики керованих сервісів. Як правило, замовник або володіє, або орендує ІТ-систему. Він може використовувати обладнання на своєму майданчику, помістити його у MSP або у провайдера послуг хостингу. MSP, взагалі кажучи, може здійснювати моніторинг і підтримку на майданчику замовника, але частіше це робиться віддалено. Спектр послуг охоплює як базові моніторинг і підтримку, так і більш розширені пакети, які можуть включати безпеку, зберігання даних і відновлення після катастроф, технологічні та програмні оновлення, help desk, брандмауер, IDP та ін. У першу п’ятірку найбільш поширених у світі керованих сервісів входять моніторинг додатків (73%), ІТ-консалтинг (72%), мережеве адміністрування (71%), розгортання ПЗ (71%) і управління десктопами (70%).

Згодом визначення керованих сервісів ускладнилося. Одна з причин цього – замовники запитують все більш складні послуги. Оскільки технології почали вбудовуватися в бізнес-функції (наприклад, електронні медичні картки), функції MSP також стали більше відповідати бізнесу замовників.

Другий ускладнюючий фактор – це швидкий розвиток режимів доставки ІТ-сервісів. Еволюція від фізичних серверів до віртуальних і далі до хмарних сервісів відбувається так швидко, що спостерігаються зміни, котрі схожі на зміни хмар (справжніх) – прямо перед вашими очима вони змінюють форму. Багато компаній пропонують кілька режимів доставки своїх сервісів. Сучасні керовані сервіси – це не тільки і не стільки управління підрядником технічними активами замовника, скільки надання замовнику у вигляді сервісу комплексу технологій та супроводжуючих їх послуг, покликаних полегшити адаптацію до вимог замовника і забезпечити безперервність сервісу. Тим не менш MSP повинні стартувати з основним визначенням в голові: моніторинг та підтримка систем замовника на регулярній основі.

Однак незважаючи на невизначеність і побоювання користувачів, обсяг споживаних керованих сервісів зростає. Більшість угод про надання таких послуг потрапляє десь між базовим і розширеним кінцями спектру.

Замовники побоюються довіряти критичні операції третій стороні, оскільки складно перевірити якість виконуваних робіт сервіс-провайдером. Їх турбує можливість ослаблення захисту, хоча більшість стверджує, що зменшення тягаря турбот про безпеку є основною причиною розгляду можливості аутсорсингу. Ця нерішучість зважується щодо фактичних витрат на власний незалежний ІТ-відділ та втрачених альтернативних витрат, пов’язаних з відволіканням ІТ-персоналу від основних бізнес-функцій для обслуговування системи.

У той же час ряд ринкових тенденцій сприяє збільшенню запитів на керовані сервіси. До них відносяться, зокрема, ускладнення бізнесу і включення ІТ в бізнес-процеси, швидкий розвиток технологій, що чинить постійний тиск на ІТ-персонал компаній через необхідність йти в ногу з інноваціями. Не останню роль відіграють і фінансові міркування – керовані сервіси дозволяють зосередити діяльність персоналу на функціях, що генерують прибуток. Крім цього, вони забезпечують доступ до новітніх технологій і покращують безпеку, трансформують технології від капітальних витрат до операційних.

Існують також ситуації, коли залучення керованих сервісів для компанії є більш вигідним, ніж розгортання власних. Наприклад, якщо компанія невелика і не хоче утримувати дорогих ІТ-адміністраторів, хоча критичність ІТ-сервісів досить висока. В цьому випадку вона може скористатися послугами MSP. З іншого боку, великі компанії з розвиненою ІТ-інфраструктурою нерідко використовують різнорідні ІТ-сервіси. Утримання великого штату фахівців для підтримки цих сервісів, часто успадкованих, є невигідним для компанії. Найчастіше керовані сервіси затребувані компаніями, які знаходяться в нестабільному стані і не хочуть робити капітальні вкладення в ІТ-інфраструктуру. До переваг керованих сервісів слід також віднести швидкість розгортання, відсутність проектних ризиків і безповоротних втрат. Це в багатьох випадках дозволяє бізнесу вижити в умовах нестабільної економіки.

В Україні керовані сервіси, котрі полягають у наданні «з хмари» системи моніторингу (Monitoring-as-a-Service, MaaS) і віддаленого десктопу (Remote Desktop-as-a-Service, RDaaS), пропонує компанія De Novo.

MaaS представлений двома сервісами: Cloud MaaS і Hybrid MaaS.

Найбільш загальним призначенням MaaS є моніторинг в режимі реального часу, при якому безперервно відслідковуються стани додатків, мереж, систем, подій або будь-якого елементу, підключеного до сервісу.

Причиною появи MaaS стала зростаюча тенденція використання хмарних ресурсів (IaaS) і переведення компаніями критичних бізнес-додатків у хмару. Така міграція породила питання: як здійснювати моніторинг чогось, що більше тобі не належить? Перенесення ресурсів у хмару створило значний розрив у можливостях моніторингу продуктивності інфраструктури, усунути який і покликаний сервіс Cloud MaaS.

Cloud MaaS надається тільки клієнтам Хмари De Novo та по суті є простим інструментом моніторингу сервісів IaaS. Сервіс призначений для попередження, своєчасного сповіщення та діагностики збоїв ВМ, розгорнутих у віртуальному ЦОД клієнта. Він може бути також корисний для планування потужностей і контролю доступності ВМ і ресурсів Хмари De Novo.

MaaS

Cloud MaaS дозволяє контролювати в режимі реального часу поточний стан окремих ВМ і системних сервісів, виявляти системні помилки, надавати ключові метрики функціонування і оптимізувати обсяг споживання хмарних ресурсів.

Cloud_MaaS

Сервіс дозволяє генерувати цілий ряд звітів, що надають інформацію для прийняття управлінських рішень як в on-line режимі користувачем, так і off-line – за розкладом або за заявками – службою технічної підтримки сервісу.

Значно більшими функціональними можливостями володіє інший сервіс De Novo – Hybrid MaaS. Це універсальний сервіс корпоративного рівня, який здійснює моніторинг за допомогою спеціалізованих агентів, генерує сповіщення та звітності задля всіх верств ІТ-інфраструктури – від базової апаратної інфраструктури та додатків до ІТ-сервісів і якості роботи кінцевих користувачів як приватних ІТ-інфраструктур, так і хмарних. Сервіс підтримує обладнання всіх провідних виробників, різні процесорні архітектури, безліч гіпервізорів, фізичні, віртуальні інфраструктури.

Hybrid_MaaS

Список об’єктів моніторингу, зокрема, включає більше 200 додатків, у тому числі сервери БД Oracle, Microsoft SQL, DB2, MySQL, SAP HANA, об’єкти віртуальної інфраструктури VMware, Hyper-V, Citrix, Solaris, AIX, RHEV, Oracle, сервери резервного копіювання Veritas NetBackup / Backup Exec, Veem Backup, мережеві пристрої, сервери, СГД IBM, NetApp, HP, EMC, Dell, Hitachi і багато інших.

Hybrid MaaS генерує проактивні попередження, засновані на різних метриках продуктивності, що збираються і аналізуються в режимі реального часу, визначає наскрізну залежність продуктивності сервісу від продуктивності окремих компонентів, надає можливість відстежувати тенденції і створювати звіти по роботі ІТ-сервісів, однозначно вказує на причину проблеми.

Hybrid MaaS дозволяє виконувати наскрізний моніторинг ІТ-інфраструктури будь-якого масштабу: замовник може підключити будь-які свої об’єкти до цього сервісу і контролювати за допомогою «приладової панелі» всю ІТ-інфраструктуру, починаючи від ДБЖ і закінчуючи додатками та ІТ-сервісами. Зміст і форма подання інформації визначається роллю її споживача – від адміністраторів серверів і додатків до ІТ-директора.

Особливу увагу приділено безпеці сервісу, до чого корпоративні замовники є вкрай вимогливими. Підключення до сервісу здійснюється через VPN-тунель, при цьому ініціатором обміну метриками є агенти, встановлені в інфраструктурі замовника, що виключає можливість негативного впливу ззовні на працездатність об’єкта моніторингу. Метрики передаються по протоколу шифрування SSL. Ризик злому самої системи моніторингу відсутній, оскільки вона функціонує в окремому віртуальному датацентрі захищеної хмари De Novo і не доступна через Інтернет. Інформація про інфраструктуру замовника зберігається в ізольованій захищеній БД, паролі вводяться замовником, зберігаються в зашифрованому вигляді і недоступні для фахівців De Novo.

У якості технологічної основи сервісів Cloud MaaS і Hybrid MaaS використовується продукт eG Enterprise компанії eG Innovations, котрий за звітами аналітиків є лідером за співвідношенням ціна / функціональність.

Коментар фахівця (Денис Ємельяненко, керівник бізнес-напрямку «Інфраструктура», De Novo):

Пропонована нами система моніторингу Hybrid MaaS – абсолютно новий для IT-ринку України за формою і змістом сервіс.

Замовник не купує ліцензії та обладнання, не дбає про впровадження або супровід, а отримує з Хмари De Novo у вигляді сервісу з доступністю 99,9% систему моніторингу корпоративного класу з вартістю нижче поширених систем моніторингу рівня гіпервизора.

Важливий момент: замовник не залишається один на один з новою, незнайомою технологією – у вартість сервісу вже входять роботи по підключенню об’єктів моніторингу, складання карт ІТ-сервісів і моделі їх здоров’я, конфігурації «приладових панелей» під конкретні ролі користувачів і навчання ІТ-персоналу замовника навичкам використання системи моніторингу.

Ніяких зобов’язань замовників щодо мінімального терміну підписки, ніяких вимог до розміру мінімального платежу – замовник помісячно оплачує фактичний обсяг спожитої послуги.

Перед тим як перейти до RDaaS De Novo, наведемо стислий загальний опис сервісу, який часто називають DaaS (Desktop-as-a-Service). Надалі ми будемо вживати назву DaaS в загальному випадку, тоді як RDaaS – тільки стосовно сервісу De Novo.

DaaS – модель поширення і експлуатації програмного забезпечення, що здобула популярність на початку 2000-х років і є логічним продовженням SaaS.

При наданні послуги DaaS клієнти отримують повністю готове до роботи («під ключ») стандартизоване віртуальне робоче місце, яке кожен користувач має можливість додатково налаштовувати під свої завдання. Таким чином, користувач отримує доступ не до окремої програми, а до необхідного для повноцінної роботи програмного комплексу.

Фізично доступ до робочого місця користувач може отримати через локальну мережу або Інтернет. Терміналом може служити ПК або ноутбук, нетбук і навіть смартфон. Пристрій доступу використовується в якості тонкого клієнта і вимоги до нього мінімальні.

У типових випадках DaaS найбільш привабливий для малого і середнього бізнесу (SMB). Скористатися цим сервісом безперечно має сенс компаніям, яким потрібні якісні ІТ-сервіси, але бракує фінансів для утримання відповідного персоналу. Вигоду можуть отримати і такі типи бізнесу, як стартапи, компанії з сезонними працівниками або з великою плинністю кадрів, фірми з великою кількістю віддалених користувачів. Сервіс дає можливість компаніям із застарілим парком ПК не оновлювати їх, а скористатися сучасною альтернативою із хмари – віртуальними робочими місцями – і продовжувати експлуатувати застаріле обладнання в якості простих термінальних пристроїв. Це дозволяє досягти суттєвої економії капітальних витрат. Потенційним споживачам використання DaaS дозволить вивільнити ресурси ІТ-служб і сконцентрувати їх на підтримці і наданні ІТ-сервісів, які безпосередньо належать до основного бізнесу.

Чому в цьому переліку немає замовників корпоративного рівня? Як правило, великі компанії прагнуть розгортати подібні рішення на власних ресурсах. Для них часто витрати на DaaS можуть навіть перевищувати подібні витрати на власні інфраструктури віртуальних робочих місць. Однак те, що справедливо для західного бізнесу, може виявитися невірним для вітчизняного. Тому RDaaS De Novo орієнтований, взагалі кажучи, на бізнес-користувачів українських корпорацій. Про це побічно свідчить той факт, що мінімальне замовлення становить 25 робочих місць.

Що ж отримує замовник, який вирішив скористатися цим сервісом De Novo? Перш за все, це надання для його бізнес-користувачам повноцінного робочого оточення (забезпеченого ліцензіями на операційну систему і підключення) і необхідний для роботи набір додатків. Віртуальні робочі місця забезпечені антивірусним захистом, системою контролю параметрів функціонування сервісу, захистом від логічного руйнування. У базовому пакеті надаються браузери Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, а також Adobe PDF Reader, Flash Player і 7-zip. Додатково провайдер може надати пакети MS Office Standard / Professional Plus або ж підписки на MS Office 365. На віртуальних робочих місцях замовники можуть використовувати власні ліцензії MS Office, скориставшись мобільністю ліцензій відповідно до програми Microsoft License Mobility в рамках Software Assurance. Крім перерахованих, можлива також установка декількох додатків замовника, що значно розширює сферу застосування сервісу.

Користувальницькі додатки доставляються на віртуальні робочі місця за допомогою технологій віртуалізації додатків: додатки та всі необхідні для їх роботи елементи упаковуються в повністю ізольовані від батьківського операційного середовища контейнери. Це дозволяє підвищити стійкість сервісу RDaaS і спростити масштабування інфраструктури віртуальних робочих місць, мінімізувати операційні витрати при оновленні або установці нових бізнес-додатків.

Мобільність бізнес-користувачів забезпечується збереженням їх стану (персоналізація робочого оточення, конфігурація додатків і т.п.) на серверах і подальшим використанням персональної інформації незалежно від місця або операційного середовища, з якого підключається користувач до віртуального робочого столу (робоче місце, домашній ПК, або ж мобільний пристрій). Увесь комплекс використаних технологій покликаний забезпечити можливість стабільної роботи в локальній мережі замовника, а також безпечний доступ через Інтернет. Можлива також реалізація підключення до віртуальних робочих столів по резервованих виділених каналах зв’язку або ж каналах Інтернету з будь-яких пристроїв (стандартних ПК, тонких клієнтів, мобільних пристроїв, при цьому можливості доступу по тих чи інших каналах для окремих користувачів гнучко регулюються груповими політиками).

Додатковою опцією до сервісу RDaaS є організація «тонкого» друку (ThinPrint-as-a-Service), який покликаний вирішити проблеми вузьких каналів зв’язку і супутні складнощі при підключенні до RDaaS віддалених офісів замовника: сервіс «тонкого» друку забезпечує оптимізацію трафіку і управління завданнями клієнтської друку.

У разі необхідності компанія De Novo може надати користувачам хмарного сервісу RDaaS в оренду термінальні пристрої (тонкі клієнти), що ще більше підвищує привабливість пропозиції і спрощує перехід ІТ-служби замовників на використання передових підходів і технологій.

Для забезпечення безпеки RDaaS здійснено ряд ефективних заходів. Зокрема, ландшафти замовників функціонують в окремих віртуальних датацентрах і ізольовані на рівні VLAN, а усі сесії користувачів шифруються по протоколу SSL / TLS. Крім цього, шляхом управління політиками безпеки замовнику надається можливість визначати для конкретних співробітників правила використання портів введення-виведення і буферів обміну термінальних пристроїв, можливості підключення з мобільних пристроїв через канали Інтернету та правила використання доступних додатків.

De Novo надає можливість потенційним замовникам випробувати функціональність керованих сервісів в тестовому режимі.

Коментар фахівця (Денис Ємельяненко, керівник бізнес-напрямку «Інфраструктура», De Novo):

В рамках сервісу De Novo бере на себе відповідальність за надання хмарних робочих місць і доставку бізнес-користувачам замовника узгодженого переліку додатків, що дозволяє клієнту розвантажити свою IT-службу, зосередивши її зусилля на обслуговуванні і супроводі генеруючих бізнес ІТ-сервісів. Використання хмарних робочих місць підвищує прозорість ІТ-бюджету замовника, забезпечує гнучкість і можливість швидкої реакції на потреби бізнесу.

Створюючи RDaaS, ми орієнтувалися на найвимогливіший сегмент IT-ринку – корпоративних замовників. Саме тому ми приділили особливу увагу питанням безпеки і доступності сервісу, саме тому забезпечуємо цілодобовий режим технічної підтримки.

Використання інструменту комплексного моніторингу RDaaS покликане своєчасно сповістити службу технічної підтримки De Novo про потенційні відхилення і попередити виникнення збоїв ще до того, як це відчують користувачі сервісу. При цьому IT-службі замовника ми надаємо інструменти об’єктивного контролю виконання параметрів SLA сервісу і можливість здійснення оперативної допомоги бізнес-користувачам.

Джерело: Компьютерное Обозрение

Коментарі відключено.

Ще Публікації

У попередніх інтерв’ю, оцінюючи ситуацію в Україні, Ви прогнозували, що на нас чекає боротьба двох форматів: нового і старого. Причому говорили це з песимістичним настроєм. Сьогодні Ваша думка змінилося? Як …

В інтерв’ю агентству він розповів про те, як змінився український ринок дата-центрів і хмарних

Український ІТ-ринок перебуває в епіцентрі найдраматичнішого періоду за весь час свого існування. Зараз вже важко повірити, що в 2008 р. обсяг внутрішнього споживання товарів і послуг, що відносяться до IT-сфери, …