Київ: _+38_ (044)_ 200_-93_-39_    forinfo@de-novo.biz

All Backup – система резервного копіювання корпоративного рівня за моделлю «як сервіс»

All Backup реалізований на базі ПО Commvault Simpana – визнаного лідера в області систем резервного копіювання даних та архівного зберігання корпоративного рівня.

Керуючий сервер і портал самообслуговування розміщені в хмарі De Novo.  В інфраструктурі, що захищається,  розташовуються сервери зберігання даних і агенти для інтеграції з віртуальною і/або фізичною інфраструктурою, а також додатками.

Передача даних між керуючим сервером і серверами зберігання даних відбувається через Інтернет через захищений канал SSL / TLS.  Також можливе використання виділених каналів, у випадку зберігання резервних копій на ресурсах De Novo.

Щомісячна вартість послуги залежить від кількості і типу об’єктів, що захищаються, та може змінюватися відповідно до потреб, як в більшу, так і в меншу сторону.

Можливості All Backup

Підтримка широкого спектру об’єктів, що захищаються.  Захищайте об’єкти віртуальної інфраструктури (віртуальні машини), файлові системи віртуальних і фізичних серверів, а також дані додатків з урахуванням їх специфіки та різного типу:

 • процесорні архітектури (x86, POWER, SPARC)
 • операційні системи (Windows, Linux, FreeBSD, AIX, HP-UX, Solaris, MacOS)
 • додатки (MS Active Directory, IBM Notes или IBM Domino, MS Exchange Server, MS SharePoint Server и др.)
 • СУБД (MS SQL Server, PostgreSQL, Oracle, DB2, Informix, MySQL, SAP, Sybase  тощо).

Інтеграція з різними віртуальними середовищами: VMware, Microsft Azure, Microsoft Hyper-V, Amazon Web Services, OpenStack.

Захист на будь-якій інфраструктурі. Об’єкти, що захищаються, можуть знаходитись як у власній інфраструктурі, так і в хмарі.

Зберігання резервних копій де завгодно. Можливість використання як локальних, так і віддалених репозитаріїв різних типів (блокові пристрої, мережеві диски, об’єктне сховище S3/Swift), а також комбінацій “локальний + віддалений”. Використання сервісу дозволяє робити резервне копіювання в хмару De Novo, Amazon Web Services, Microsoft Azure.

Безпечне і ефективне використання сховища. Дедуплікація, компресія і криптозахист резервних копій забезпечують безпеку і високу ефективність використання сховища резервних копій.

Портал самообслуговування. Дозволяє гнучке управління розкладами і гранулярністю резервного копіювання та відновлення, контроль статусу завдань резервного копіювання та перегляд статистичної та аналітичної інформації.

Переваги резервного копіювання за допомогою All Backup

Швидкий старт

 • Підключення протягом 1-2 робочих днів. Надається тестовий період.

Гнучкість

 • У будь-який момент користувач може змінити обсяг споживання сервісу і підключити нові об’єкти до системи резервного копіювання або ж відключити неактуальні.

Відсутність ризиків капітальних витрат

 • На відміну від впровадження власної системи резервного копіювання, капітальні витрати, проектні ризики і безповоротні втрати відсутні.

Безпека корпоративного рівня

 • Дані залишаються в периметрі корпоративної мережі замовника.
 • Підключення до сервісу здійснюється тільки по захищеному каналу SSL/TLS
 • Керуючий сервер і портал самообслуговування розміщені в Хмарі De Novo, яка побудована за моделлю Trusted Cloud і захищена від зовнішніх загроз.

Відповідальність за доступність сервісу

 • De Novo гарантує доступність сервісу 99.5%.  Фінансова відповідальність за виконання SLA.

Моделі використання

Локальне резервне копіювання – часто використовуваний вид резервного копіювання, що захищає від базового набору загроз (не пов’язаних із виходом з ладу майданчика повністю). Даний вид резервного копіювання передбачає зберігання даних на майданчику, де розміщені продуктивні ВМ, але на іншій системі зберігання даних. Резервування і відновлення відбуваються в рамках одного майданчика, що прискорює роботу.

Disaster Recovery copy – вид резервного копіювання, що передбачає зберігання резервних копій на віддалених сховищах, а відновлення можливе у разі збою локального майданчика повністю (зазвичай, використовуються хмарні сховища даних, як, наприклад, S3). Комбінація локального резервного копіювання та Disaster Recovery copy дає максимальний захист і швидкість.

Кросс-гіпервізорне відновлення (Cross Hypervisor Restore). Не зважаючи на те, що завдання міграції з одного гіпервізора на інший (наприклад, з Hyper-V на VMware ESXi) виникає досить рідко, воно може спричинити значні проблеми, особливо, якщо віртуальних машин багато.  Послуга All Backup дозволяє резервну копію, яка зроблена на одному типі гіпервизора, відновити на іншому.

Коментарі відключено.